Serviceavtal för värmepumpar.

Trygga din investering och maximera besparingen!
Få upp till 3000:- för din gamla luftvärmepump.

Beställ redan idag!

Varför service?
• Optimera effektiviteten och värme-effekten!
• Säkra största möjliga besparing!
• Förvissa dig om att pumpen är i gott skick!
• Förebygg mögelbildning!
• Förläng pumpens livslängd!

Normalt sett förlorar din luftvärmepump 5-10% av effektiviteten per år utan underhåll.
Spar mer pengar med Serviceavtal från Värmepumpshjälpen.
Även om du sköter underhållet av din luftvärmepump klanderfritt enligt användarmanualen kommer du inte åt att göra rent inne i maskinen. Filterrengöring i all ära men med jämna mellanrum krävs det mer än så. Låt oss hjälpa dig istället för att du skruvar själv och häver dina garantier.

Detta gör vi vid en service.

• Rengöring av innerdel
• Rengöring av fläkttrumma
• Funktionskontroll
• Kontroll av dränering
• Kontroll av fläkthastighet
• Rengöring av utomhusdel
• Behandling med bakteriedödande medel
• Kontroll av gastryck
• Lufttemperatur från innerdel

Vad kostar vårt förmånliga serviceavtal?
Vårt serviceavtal säkrar inte bara upp driften på din befintliga värmepump utan vi erbjuder också att du får upp till 3000:- för din gamla värmepump vid nyköp oavsett om den fungerar eller inte!!!
Serviceavtalet kostar 99:-/mån.

Allmänna villkor finner du HÄR