MAC 62TE 0,5 liter

119,00 kr

MAC 62TE är en sur produkt som effektivt rengör och avlägsnar “flygrost” inetsad smuts på båt, tåg, tunnelbana, bilar etc. Kan också utmärkt användas som kromglans.

Beskrivning

MAC 62TE “tågtvätt” 0,5 liter

MAC 62TE är en sur produkt som effektivt rengör och avlägsnar “flygrost” inetsad smuts på båt, tåg, tunnelbana, bilar etc.
Kan också utmärkt användas som kromglans.
Doseras med automatisk doseringsutrustning.
Kan också påföras med svamp.
Mac 62TE bör spädas minst 50%.
Applicera och låt verka maximalt 5 minuter.
Skölj därefter noggrant med vatten.

Levereras i flaska med skruvkork.

Utskriven etikett i denna batch

Använd skyddsglasögon, korgglasögon eller visir.
Använd skyddshandskar av butylgummi, Viton eller fluorgummi.
Förvaras oåtkomligt för barn!

Faroangivelser
H302 Skadligt vid förtäring
H312 Skadligt vid hudkontakt
Skyddsangivelser
P102 Förvaras oåtkomligt för barn
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning
P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten
P280 Använd skyddshandskar och skyddskläder samt ögonskydd eller ansiktsskydd
P312 Vid obehag, kontakta läkare
P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Se skyddsföreskrift samt ladda ner säkerhetsblad här: http://www.macserien.se/datablad

Recensioner

Det finns inga produktrecensioner än.

Bli först med att recensera “MAC 62TE 0,5 liter”

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *